شرکت زرین پلیمر جی

شرکت زرین پلیمرجی
2020-02-09

شرکت زرین پلیمر جی

شرکت زرین پلیمر جی

شرکت زرین پلیمر جی

فروشگاه لوازم آبیاری زرین پلیمرجی با رویکرد بهینه سازی در مصرف آب و استفاده از اطلاعات و امکانات نوین موجود در این زمینه با همکاری متخصصین مجرب ؛ به فعالیت در بخش های اجراء ، تجارت ، توسعه – تحقیقات و تولید پرداخته است.

این فروشگاه پس از کسب سال ها تجربه و کارآزمودگی با هدف داشتن بهترین کیفیت در محصولات ، اجرای کار در زمینه آبیاری تحت فشار ، انتخاب برندهای معتبر دنیا همچون Rain Bird، بهره مندی از محصولات و متدهای علمی جدید آن ها و با کادر اجرایی دانش آموخته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه اجراء طرحهای آبیاری فعالیت نموده و در بخشR&Dنیز از اساتید موفق دانشگاه های برتر به عنوان مشاور در زمینه طراحی های خاص بهره گیری می نماید.
فعالیت های تجاری فروشگاه در دو بخش فروش کالاهای تولید داخل و فروش اقلام وارداتی که امکان تولید آن ها نیست و یا مبتنی بر سیستم های با تکنولوژی خاص می باشند ، گسترده شده است.